Reflektujuće Nalepnice | Reflex - Fluo

KOMPLETNA PONUDA REFLEKTUJUĆIH OZNAKA ZA VAŠA VOZILA


 
Šifra artikla: 000
Cena: ,00din
1

REFLEKTUJUĆA GABARITNA TRAKA

HOMOLOGOVANA

 
Šifra artikla: 001
Cena: 300,00din
2

REFLEKTUJUĆA GABARITNA TRAKA

HOMOLOGOVANA

 
Šifra artikla: 002
Cena: 300,00din
3

REFLEKTUJUĆA GABARITNA TRAKA

HOMOLOGOVANA

 
Šifra artikla: 003
Cena: 300,00din
4

REFLEKTUJUĆA GABARITNA TRAKA

HOMOLOGOVANA

 
Šifra artikla: 004
Cena: 300,00din
5

Reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 007
Cena: 200,00din
6

Reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 008
Cena: 200,00din
7

Reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 009
Cena: 200,00din
8

reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 010
Cena: 200,00din
9

Reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 011
Cena: 200,00din
10

REFLEKTUJUĆA SAMOLEPLJIVA TRAKA

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 012
Cena: 200,00din
11

reflektujuća samolepljiva traka

CENA JE ZA JEDAN METAR RETRO REFLEKTUJUĆE TRAKE ZA OBELEŽAVANJE KAMIONA,PRIKOLICA,AUTOBUSA... (OBAVEZNA JE PO ZAKONU) Retro Reflektujuće Trake obezbeđuju odličnu refleksiju,povećanu vidljivost kamiona i prikolica tokom vožnje u smanjenim uslovima vidljivosti.Kao rezultat toga, ona pomaže da se izbegnu nesreće, spreče povrede i umanje troškovi popravki kao i troškovi osiguranja i lečenja. Kakvo označavanje je dozvoljeno? Postoje dva načina obeležavanja, linijsko i konturno obeležavanje. Konturno obeležavanje je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retro-reflektujuća , u svim drugim situacijama može se primeniti linijsko obeležavanje. Retro-reflektujuća oznaka može biti iz jednog ili više kontinualnih delova paralelnih ili što bliže paralelnom položaju u odnosu na tlo. Oznake treba da identifikuju dužinu i širinu vozila što tačnije. To znači da mora biti obeleženo barem 80% dužine ili širine vozila. U slučaju oznake iz nekoliko delova propušteni delovi moraju biti što manji. Maksimalni propušteni deo ne sme biti duži od polovine najkraćeg obeleženog dela.Minimalna visina oznake je 250 mm iznad tla. Maksimalna visina oznake je 1500 mm. Samo u izuzetnim slučajevima kada konfiguracija vozila ne dozvoljava postavljanje oznaka do 1500 mm dozvoljeno je postavljanje do visine od 2100mm.

 
Šifra artikla: 013
Cena: 200,00din
12

NALEPNICA OGRANIČENJE BRZINE - PREČNIKA 120 mm

VISOKOKVALITETNA REFLEKTUJUĆA FOLIJA

FOLIJA AVERY 10 GODINA

 
Šifra artikla: 014
Cena: 200,00din
13

Reflektujuće ograničenje brzine prečnik 160 mm

Reflektujuća nalepnica prečnik 160 mm

Otpornost na vremenske uslove

 
Šifra artikla: 015
Cena: 300,00din
14

NALEPNICE OGRANIČENJA BRZINE - PREČNIKA 200 mm

VISOKOKVALITETNA REFLEKTUJUĆA FOLIJA

PO STANDARDIMA EU - FOLIJA AVERY 10 GODINA  

 
Šifra artikla: 016
Cena: 350,00din
15

tabla za označavanje sporih vozila

REFLEKTUJUĆA OZNAKA ZA SPORA VOZILA JE IZRAĐENA OD NAJKVALITETNIH MATERJALA I TO:

-  PVC PLASTIKA DEBLJINE 3 mm - proizvođač FOREKS

- REFLEKTUJUĆI SPOLJAŠNI DEO (noćna vidljivost) proizvođač ORACAL

- FLUORESCENTNI UNUTRAŠNJI DEO (dnevna vidljivost) proizvođač ORACAL

DIMENZIJA I RETROREFLEKSIJA IZRAĐENA JE U SKLADU SA ZAKONOM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu Zakona o bezbednosti u saobraćaju i "Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju", u članu 66,stav 3 i 4 Oznake sporih vozila obavezne su za vozila čija brzina ne prelazi 30 km/h,kao i vozila vrsta T,C,R,S.K1 ,K5 i K6,a moraju biti homologovane prema jednoobraznim tehničkim uslovima i postavljene prema standardu SRPS.Z.S2.856 (Sl.list SFRJ 27/89) i SRPS.Z.S2.856/1 (Sl.list SCG br.36/04) (stav 3).Tabla za označavanje sporih vozila postavlja se uvek na zadnju stranu sporog vozila i to tako da je vrh zasečenog trougla okrenut na gore,dok mu je osnovica paralelna sa površinom kolovoza.Tabla se postavlja centralno ,tako da je na polovini širine zadnje strane vozila.Tabla mora biti vidno istaknuta i u celosti vidljiva za vozače koji se kreću iza sporog vozila.Tabla za označavanje sporog vozila ne sme zaklanjati uređaje za davanje svetlosnih znakova na vozilu.Na skupu vozila tabla se postavlja na zadnjoj strani zadnjeg vozila.(stav 4).

 
Šifra artikla: 017
Cena: 600,00din
16

ALUMINIJUMSKI TROKUT - OZNAKA ZA SPORA VOZILA


REFLEKTUJUĆA OZNAKA ZA SPORA VOZILA JE IZRAĐENA OD NAJKVALITETNIH MATERJALA I TO:

- ALUMINIJUM DEBLJINE 2 mm

- REFLEKTUJUĆI SPOLJAŠNI DEO (noćna vidljivost) proizvođač 3M

- FLUORESCENTNI UNUTRAŠNJI DEO (dnevna vidljivost) proizvođač ORACAL

DIMENZIJA I RETROREFLEKSIJA IZRAĐENA JE U SKLADU SA ZAKONOM

 
Šifra artikla: 018
Cena: 750,00din
17

Reflektujuća tabla - bela

Dimenzija jedne table je 250 x 100 x 3 mm.

Izrađene su od plastike u dvobojnoj varijanti i to:

-okvir crvena fluorescentna folija

-unutrašnjost bela reflektujuća folija

Table su samolepljive a po potrebi mogu da se šrafe

 
Šifra artikla: 019
Cena: 300,00din
18

REFLEKTUJUĆA TABLA - ŽUTA

Dimenzija jedne table je 250 x 100 x 3 mm.

Izrađene su od plastike u dvobojnoj varijanti i to:

-okvir crvena fluorescentna folija

-unutrašnjost žuta reflektujuća folija

Table su samolepljive a po potrebi mogu da se šrafe

 
Šifra artikla: 020
Cena: 300,00din
19

Oznaka za teret koji prelazi gabarite vozila - reflektujući

REFLEKTUJUĆA TABLA PLASTIČNA

DIMENZIJE 350x350 mm.

DEBLJINA 3 mm.

 
Šifra artikla: 021
Cena: 900,00din
20

Oznaka za teret koji prelazi gabarite vozila - reflektujući

GABARITNA TABLA DIMENZIJE 500 x 500 mm.

REFLEKTUJUĆA ALUMINIJUMSKA (2mm)

 
Šifra artikla: 022
Cena: 2300,00din
21

REFLEKTUJUĆE STRELICE

Pakovanje sadrži dve reflektujuće nalepnice (leva plus desna strana).

Dimenzija jedne nalepnice je 250x50 mm.

 
Šifra artikla: 023
Cena: 300,00din
22

REFLEKTUJUĆA TABLA - KOSA B/C

Dimenzija jedne table je 250 x 100 x 3 mm.

Izrađene su od plastike u dvobojnoj varijanti i to:

- crvena fluorescentna folija

- bela reflektujuća folija

Table su samolepljive a po potrebi mogu da se šrafe

 
Šifra artikla: 024
Cena: 300,00din
23